Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

 

Bemutatkozás

 

Az Egyesület rövid meghatározása:

 

Magyar Vasút Baráti Kör Egyesületet vasútbarát magánszemélyek és a vasútért tenni akaró jogi személyek hozták létre, mint önkéntes szervezetet, abból a célból, hogy összefogja a vasútbarátokat és közreműködjön a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány céljainak megvalósításában.

 

Az Egyesület célja:

· minél több a vasúttal kapcsolatos, a Magyar Köztársaság területén fellelhető múzeumi érték felkutatása, megmentése, felújítása és állagmegóvása.

· a lehető legtöbb a vasút iránt érdeklődő és ezen ágazat iránt tiszteletet mutató emberek megkeresése és összefogása.

· a vasút csodálatos világát megismertetni minden érdeklődővel, rendezvények és bemutatók keretében.

· kapcsolat teremtés és tartás más nemzetek hasonló tematikájú egyesületeivel.

Az Egyesület fő feladata:

· elsődlegesen a Magyar Vasúttörténeti Park „A” fordító korongja körül kiállított vasúti járművek felújítása és állagmegóvása.

· másodlagosan a Magyar Vasúttörténeti Park területén fellelhető minden kiállított jármű felújítása és állagmegóvása.

· a Magyar Vasúttörténeti Park által szervezett rendezvények szervezésében és
lebonyolításában való részvétel.

· a Magyar Vasúttörténeti Parkba látogatók útbaigazítása, idegenvezetése és
megismertetése a vasút világával.

 

Szponzorálás, támogatás:

 

Az Egyesület számára nélkülözhetetlen a külső szponzori segítség. A felajánlások mértékétől függően szponzorainknak különböző reklámfelületeket tudunk biztosítani a Magyar Vasúttörténeti Park területén. Egyesületünk elsősorban nem pénzbeli, hanem anyagi segítséget szeretne támogatóitól a felújítandó gépek munkálataihoz. Ezen területen a végleges döntés a Magyar Vasúttörténeti Park vezetőségének hatáskörébe tartozik.

Mivel Egyesületünk még „gyerek cipőben jár” nincs lehetőségünk pályázatokon való részvételre és támogatások megnyerésére, ezért fontos a külső segítségek felkutatása és a minél sikeresebb együtt működés.

 

Végszó:

 

Tudomásunk szerint kezdeményezésünk első és egyedülálló a nagyvasút hazai világában, viszont a környező országokban a hasonló szervezetek munkáját nagyon nagy sikerek koronázzák és ez a mi célkitűzésünk is.

 

Reményeink szerint sikerül ezen egyesületek nyomdokaiba lépnünk és leküzdenünk minden olyan akadályt, melyek céljaink útjába állnak. A Magyar Vasúttörténeti Park Baráti Kör Egyesület tagjai nagyon elszánt és törekvő emberek, akiknek segítségével elérhetővé válnak ezek az álmok.

 

és még amit érdemes rólunk tudni...

 

Kis csapatunk oly lelkes és elszánt vasútbarátokból áll, akik szabadidejüket arra tették, hogy a megmentsék a magyar vasúttörténelem egy részét. Ez a maroknyi önkéntes a Magyar Vasúttörténeti Park kicsiny állományát segíti munkájával. Feladatkörünk a nem üzemképes géppark gondozása, ápolása vagy szakzsargonunkkal mondva „glancolása” és rendezvényeken való idegenvezetés. Csapatunk egy jó hangulatú, barátságos segítőkész egyesületté forrott, ahol mindenki számíthat a másikra. Tagjaink közt megtalálható a társadalom minden részének képviselője és bár különböző emberek vagyunk, akik különböző helyekről érkeztünk, egy valamibe mégis hasonlítunk, hisz mindannyiunkat megcsapta a mozdony füstje, Moldova György szavaival élve.

Kis egyesületünk, bár rövid történelemmel rendelkezik, meglepően nagy kedveltségnek és tiszteletnek örvend a parkban, aminek nagyon örülünk, mert ez mutatja, hogy munkánk elismerésre talált a park dolgozói közt. De nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ezt kemény munkával harcoltuk ki magunknak. Nem szabad elfelejteni a park vezetőségét, akik lehetővé tették együttműködésükkel a munkánkat. Ezennel is szeretnénk megköszönni a Park vezetőségének támogatását és reméljük, hogy együttműködésünk továbbra is oly gyümölcsöző lesz, mint eddig és hogy, sok oly jó évünk lesz együtt, mint a 2009-es év, az alakulásunk éve. És nem szabad megfeledkezni elnökünkről, Hory Miklósról, aki fáradságos munkájával irányba tette a váltókat és miután megkapta a szabad jelzést, megindította egyesületünk vonatát. Szeretnénk köszönetet mondani neki, tudjuk hogy nem volt könnyű dolga fanatikus csapatunkkal. Rendkívüli szervező képességének köszönhetően minden kezdeti bakinkat kisimította és, mint egy öreg váltóőr ki irányítja a vonatokat, irányít ő minket. Reméljük még sok kerek születésnapot ünnepelhetünk meg az ő vezetése alatt és, hogy még sokáig ápolhatjuk imádott gépeinket és kalauzolhatjuk a látogatókat szeretett parkunkban. Reméljük minél hamarabb találkozunk a parkban!

Szerzo neve: Hory Péter (Kismaszek)