OlvasĂłink Ă©rtĂ©kelĂ©se: / 0
ElĂ©gtelenKitűnĹ‘ 

 

Bemutatkozás

 

Az Egyesület rövid meghatározása:

 

Magyar Vasút Baráti Kör Egyesületet vasútbarát magánszemélyek és a vasútért tenni akaró jogi személyek hozták létre, mint önkéntes szervezetet, abból a célból, hogy összefogja a vasútbarátokat és közrem?ködjön a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány céljainak megvalósításában.

 

Az Egyesület célja:

· minél több a vasúttal kapcsolatos, a Magyar Köztársaság területén fellelhet? múzeumi érték felkutatása, megmentése, felújítása és állagmegóvása.

· a lehet? legtöbb a vasút iránt érdekl?d? és ezen ágazat iránt tiszteletet mutató emberek megkeresése és összefogása.

· a vasút csodálatos világát megismertetni minden érdekl?d?vel, rendezvények és bemutatók keretében.

· kapcsolat teremtés és tartás más nemzetek hasonló tematikájú egyesületeivel.

Az Egyesület f? feladata:

· els?dlegesen a Magyar Vasúttörténeti Park „A” fordító korongja körül kiállított vasúti járm?vek felújítása és állagmegóvása.

· másodlagosan a Magyar Vasúttörténeti Park területén fellelhet? minden kiállított járm? felújítása és állagmegóvása.

· a Magyar Vasúttörténeti Park által szervezett rendezvények szervezésében és
lebonyolításában való részvétel.

· a Magyar Vasúttörténeti Parkba látogatók útbaigazítása, idegenvezetése és
megismertetése a vasút világával.

 

Szponzorálás, támogatás:

 

Az Egyesület számára nélkülözhetetlen a küls? szponzori segítség. A felajánlások mértékét?l függ?en szponzorainknak különböz? reklámfelületeket tudunk biztosítani a Magyar Vasúttörténeti Park területén. Egyesületünk els?sorban nem pénzbeli, hanem anyagi segítséget szeretne támogatóitól a felújítandó gépek munkálataihoz. Ezen területen a végleges döntés a Magyar Vasúttörténeti Park vezet?ségének hatáskörébe tartozik.

Mivel Egyesületünk még „gyerek cip?ben jár” nincs lehet?ségünk pályázatokon való részvételre és támogatások megnyerésére, ezért fontos a küls? segítségek felkutatása és a minél sikeresebb együtt m?ködés.

 

Végszó:

 

Tudomásunk szerint kezdeményezésünk els? és egyedülálló a nagyvasút hazai világában, viszont a környez? országokban a hasonló szervezetek munkáját nagyon nagy sikerek koronázzák és ez a mi célkit?zésünk is.

 

Reményeink szerint sikerül ezen egyesületek nyomdokaiba lépnünk és leküzdenünk minden olyan akadályt, melyek céljaink útjába állnak. A Magyar Vasúttörténeti Park Baráti Kör Egyesület tagjai nagyon elszánt és törekv? emberek, akiknek segítségével elérhet?vé válnak ezek az álmok.

 

és még amit érdemes rólunk tudni...

 

Kis csapatunk oly lelkes és elszánt vasútbarátokból áll, akik szabadidejüket arra tették, hogy a megmentsék a magyar vasúttörténelem egy részét. Ez a maroknyi önkéntes a Magyar Vasúttörténeti Park kicsiny állományát segíti munkájával. Feladatkörünk a nem üzemképes géppark gondozása, ápolása vagy szakzsargonunkkal mondva „glancolása” és rendezvényeken való idegenvezetés. Csapatunk egy jó hangulatú, barátságos segít?kész egyesületté forrott, ahol mindenki számíthat a másikra. Tagjaink közt megtalálható a társadalom minden részének képvisel?je és bár különböz? emberek vagyunk, akik különböz? helyekr?l érkeztünk, egy valamibe mégis hasonlítunk, hisz mindannyiunkat megcsapta a mozdony füstje, Moldova György szavaival élve.

Kis egyesületünk, bár rövid történelemmel rendelkezik, meglep?en nagy kedveltségnek és tiszteletnek örvend a parkban, aminek nagyon örülünk, mert ez mutatja, hogy munkánk elismerésre talált a park dolgozói közt. De nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ezt kemény munkával harcoltuk ki magunknak. Nem szabad elfelejteni a park vezet?ségét, akik lehet?vé tették együttm?ködésükkel a munkánkat. Ezennel is szeretnénk megköszönni a Park vezet?ségének támogatását és reméljük, hogy együttm?ködésünk továbbra is oly gyümölcsöz? lesz, mint eddig és hogy, sok oly jó évünk lesz együtt, mint a 2009-es év, az alakulásunk éve. És nem szabad megfeledkezni elnökünkr?l, Hory Miklósról, aki fáradságos munkájával irányba tette a váltókat és miután megkapta a szabad jelzést, megindította egyesületünk vonatát. Szeretnénk köszönetet mondani neki, tudjuk hogy nem volt könny? dolga fanatikus csapatunkkal. Rendkívüli szervez? képességének köszönhet?en minden kezdeti bakinkat kisimította és, mint egy öreg váltó?r ki irányítja a vonatokat, irányít ? minket. Reméljük még sok kerek születésnapot ünnepelhetünk meg az ? vezetése alatt és, hogy még sokáig ápolhatjuk imádott gépeinket és kalauzolhatjuk a látogatókat szeretett parkunkban. Reméljük minél hamarabb találkozunk a parkban!

Szerzo neve: Hory Péter (Kismaszek)